Author: monsted

Der er gode chancer for at komme i den helt rette julestemning, når der den 7. & 8. december åbnes op til julemarked i området ved Mønsted Kalkgruber.Mønsted Kalkgrubers julemarked bliver en weekend fyldt med juletraditioner. Her...


Når man går rundt i landskabet ovenover gruberne, ser man flere steder karakteristiske lavninger i jordoverfladen bl.a. i området lige over hovedindgangen til gruberne. Det skyldes enten, at overjord stedvis er forsvunden ned gennem et hul til...


Går man ad grubegangen, der fører mod øst fra hovedindgangen, ser man efter henholdsvis 25 m og 40 m brudflader i kalken, der hælder 45° mod øst. Brudfladerne er lette at få øje på, fordi de er...


Inde i grubegangene ser man ca. 25 cm tykke, mørke flintlag i den lagdelte kalk. Det er den såkaldte lagflint, der ligger med ca. en meters mellemrum. Flintlagene hælder svagt mod vest fordi kalken blev løftet mest...


Over gipshatten findes 100 m skrivekridt (fra den yngste del af Kridttiden) og herover 75 m kalk fra Danien-tiden, som er den ældste del af den Tertiære periode opkaldt efter Danmark. Overfladen af Danienkalken ville her normalt...


Den kalk man møder i Mønsted Kalkgruber er fra samme periode som kalken, man f.eks. ser ved Bulbjerg og i den øvre del af Stevns Klint. At kalken i Mønstedområdet når op til overfladen, skyldes en underliggende...


Fra senmiddelalderen og frem til 1820'erne skete der ingen større ændringer i gruberne.Fra et skaktformet hul fandt man frem til kalken. En "hugger" løsnede kalken, og "bærere" bar kalken op på marken. "Huggeren" brugte den løsnede kalk...


Violinisten Anker Buch ejede Mønsted Kalkgruber fra 1981 indtil staten købte gruberne. Ikke blot Anker Buch, men også andre anerkendte kunstnere begyndte at afholde koncerter under jorden og i kalkværket. En tradition der stadig lever. Mønsted Kalkgruber...


OBS! Arrangementet er afholdt!Halloween 2019Der vil som sædvanlig være (u)hygge og gru i gruberne i efterårsferien. Gæsterne kan lave en græskarmand/-kone, sætte lys i og selv vælge en plads i gruberne, hvor den kan sidde og skule...


OBS! Arrangementet er afholdt!I Mønsted Kalkgruber samles hver sensommer og efterår tusindvis af flagermus for at gå i vinterdvale. Vi "fanger" nogle af dem med detektor og hører om dem. Flagermus udsender lyde for at finde vej...