bailey jay Mønsted Kalkgruber |
bailey jay
 

Author: PER BUGGE VEGGER

I butikken lige inden for indgangsdøren hænger der fire gamle fotografier i stort format fra det gamle Mønsted Kalkgruber. Det første fotografi man møder, er fotograferet i 1890. Arbejdere og kalkværksejer Georg Emil Ring er opstillet foran...

I 1997 erhvervede Skov- og Naturstyrelsen Mønsted Kalkgruber. Den direkte anledning til erhvervelsen var, at gruberne efter i en årrække at have været åben for besøgende i 1995, blev lukket af ejeren. Dette blev af mange anset...

Da beboerne i Mønsted blev kristne for mere end 1000 år siden, fik de samtidigt et nyt bierhverv, nemlig kalkbrydning og kalkbrænding. Til den nye religion hørte der kirker og de skulle helst bygges af sten. Den...

bailey jay