Blog

Velkommen! Du vil gerne have mere viden om vores kalkovne? Mange tror det er kalkværkets gamle toiletter. Måske troede du også det? I så fald bliver du nok lidt skuffet; det er bunden af en gammel kalkovn. En af syv...

Når man går rundt i landskabet ovenover gruberne, ser man flere steder karakteristiske lavninger i jordoverfladen bl.a. i området lige over hovedindgangen til gruberne. Det skyldes enten, at overjord stedvis er forsvundet ned gennem et hul til...

Inde i grubegangene ser man ca. 25 cm tykke, mørke flintlag i den lagdelte kalk. Det er den såkaldte lagflint, der ligger med ca. en meters mellemrum. Flintlagene hælder svagt mod vest fordi kalken blev løftet mest...

Den kalk man møder i Mønsted Kalkgruber er fra samme periode som kalken, man f.eks. ser ved Bulbjerg og i den øvre del af Stevns Klint. At kalken i Mønstedområdet når op til overfladen, skyldes en underliggende...

      Fra senmiddelalderen og frem til 1820’erne skete der ingen større ændringer i gruberne. Fra et skaktformet hul fandt man frem til kalken. En “hugger” løsnede kalken, og “bærere” bar kalken op på marken. “Huggeren” brugte den løsnede kalk...

Da beboerne i Mønsted blev kristne for mere end 1000 år siden, fik de samtidigt et nyt bierhverv, nemlig kalkbrydning og kalkbrænding. Til den nye religion hørte der kirker og de skulle helst bygges af sten. Den...