International Bat Night

Hvert år arrangeres der i slutningen af august en International Bat Night på vigtige flagermuselokaliteter rundt omkring på hele jordkloden. Mønsted Kalkgruber laver naturligvist også et arrangement, som er forskelligt fra år til år.

Tilmelding ikke nødvendig.
Gratis.