Mere end 18.000
flagermus i gruberne

Se flere billeder

I kalkgruberne overvintrer mere end 18.000 flagermus. De fleste er vandflagermus, men der er også mange af de ellers så sjældne damflagermus. Om foråret og i sommermånederne spiser flagermusene sig fede i insekter over Jylland. Hunnerne lever sammen i “sommerkolonier”, hvor de føder deres unger, men allerede i løbet af august mødes flagermusene igen i Mønsted, hvor de parrer sig, før de går i dvale.

I de første vintermåneder gemmer de fleste flagermus sig i løs kalk eller sprækker. Som foråret nærmer sig, og de fleste flagermus har været en tur uden for gruberne for at se om det stadig er vinter, hænger alle flagermusene efterhånden på vægge og lofter i gruberne og afventer forårets kommen.

Flagermusene har det ikke nemt i vor velfriserede natur, og er desværre en truet dyreart. Dyrene skal have ro i parrings- og flyvetiden. Derfor er der ikke åben for aften- og nattebesøg i gruberne fra den 16. marts til den 10. maj og igen fra den 1. september til den 31. oktober.

 

Læs mere om flagermus på:

naturinfo.dk

naturstyrelsen.dk

eurobats.org

flaggermus.no