Fredning

Mønsted Kalkgruber er mere end blot de kendte gruber. Her er også naturskønt og fyldt med sjældne syn.

Gruberne ligger i et Natura 2000-område, som er til for at bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne eller truede for EU-landene. Så udover gruberne bruger mange af vores besøgende også tid på at gå ture i området eller blot at sidde og nyde en is i de smukke omgivelser.

 

Naturstyrelsen skriver følgende om Natura 2000-områderne

 

Når et område er udpeget, som Natura 2000-område indebærer det:

  • At der i området skal sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de forskellige naturtyper og arter, som området er udpeget for.
    Gunstig bevaringsstatus betyder, at arterne og naturtyperne er beskyttet i tilstrækkeligt omfang til, at naturtyper og levesteder ikke går tilbage, og at arterne på lang sigt kan opretholde levedygtige bestande, og naturtyperne kan bevare sine særlige karakteristika

 

  • At området skal beskyttes mod nye aktiviteter, der kan skade naturen i områderne. Myndighederne er derfor underlagt særlige krav og betingelser, når de skal træffe afgørelse eller vedtage planer, der kan påvirke Natura 2000-områder.

 

  • At der skal gøres en aktiv indsats for at sikre eller genoprette naturen i området. Grundlaget for indsatsen er de såkaldte Natura 2000-planer.

 

 

Læs mere om naturen ved Mønsted Kalkgruber samt vores fredning på Naturstyrelsens hjemmeside HER.