FOTO OG FILM

Som gæst på i Mønsted Kalkgruber er du meget velkommen til at foto-
grafere og filme under dit besøg i verdens største kalkgruber. Tag os gerne
med #monstedkalkgruber, så vi kan se dine billeder og film.

Der er dog følgende forholdsregler som, du skal være opmærksom på.

 

Forholdsregler ved privat fotografering-, lyd- og filmoptagelse

Du må ikke bruge blitz eller ekstra lamper.
Det er ikke tilladt at flyve med drone på Mønsted Kalkgrubers arealer.
Du må gerne bruge et stativ og du må fotografere overalt. Det er dog ikke
tilladt at blokere veje for øvrige gæster.
Dine optagelser må ikke være til gene for de øvrige gæster.
Husk at spørge om lov, hvis der er andre gæster med på dine billeder.
Billederne må ikke bruges kommercielt. Det vil sige, at de skal være til dit
eget private brug og de må ikke sælges videre.
Personalets henvisninger skal altid følges.

 

Bryllups- og konfirmationsfotografering

Bryllups- og konfirmationsfotografering skal følge forholdsreglerne for
privat fotografering. Bryllups- og konfirmationsfotografering koster kr.
200,- for maks. 4 deltagere inkl. brudepar eller konfirmand. Bryllups- og
konfirmationsfotografering kan finde sted indenfor normal åbningstid eft-
er aftale. Priserne for adgang til gruberne udenfor vores åbningstid følger
priserne for professionel fotografering, se nedenfor. Du skal kontakte os på
forhånd så vi kan aftale dato og klokkeslæt samt anvise et godt sted.

 

Professionel fotografering-, lyd- og filmoptagelse

Professionelle produktionsselskaber, reklamebureauer, fotografer film,-
fotoklubber o. lign., der ønsker at bruge Mønsted Kalkgrubers unikke
omgivelser som location skal henvende sig til Mønsted Kalkgruber inden
besøget og senest 14 dage før et ønsket besøg.

 

Forholdsregler ved professionel fotografering-, lyd- og filmoptagelse

Fotosessioner kan finde sted udenfor kalkgrubernes åbningstid dvs. før
kl.10.00 og efter kl. 16.00/17.00.
Optagelser af maks. 1 dags varighed og inkl. maks. 5 deltagende personer
koster kr. 6.000,- for den første time. Efterfølgende påbegyndte time kr.
850,- fra ankomst til afslutning. Timer efter kl. 22.00 koster kr. 1.500,- pr.
påbegyndt time. Alle priser ekskl. moms.

Har du behov for at komme flere dage, så kontakt Mønsted Kalkgruber for
en pris. Alle professionelle fotooptagelser skal ske efter aftale med Møn-
sted Kalkgruber og i henhold til stedets regler.
Personalets henvisninger skal altid følges.

 

Hvornår er foto, film og lydoptagelser mulige?

Fra d. 15. maj til d. 31. august kan der aftales adgang fra lukketid frem
til åbningstid den følgende dag. Dvs. fra kl. 16.30/17.30 (en halv time
efter lukketid) til kl. 09.30.

Der kan i yderst begrænset omgang foretages optagelser fra Palmesøndag
til d. 14. maj samt fra 1. september til d. 31. oktober i tidsrummet fra sol-
opgang til kl. 09.30 samt fra kl. 16.30/17.30 (en halv time efter lukketid) til
solnedgang. Dette pga. fredning af flagermusene.
Bemærk at optagelser i dette tidsrum skal ske uden brug af
kunstigt lys og med maks. 5 deltagende personer.