International Bat Night

International Bat Night

Hvert år arrangeres der i slutningen af august en International Bat Night på vigtige flagermuslokaliteter rundt omkring i verden. Mønsted Kalkgruber laver naturligvis også et arrangement, som er forskelligt fra år til år. Bl.a. vil vi som på flagermusdetektorturen “fange” flagermus med detektor i tusmørket, og der bliver også mulighed for at se flagermus i gruberne, hvor de på denne årstid sidder og hviler sig om dagen inden mørket falder på, og de alle flyver ud i sensommernatten for at spise sig fede, inden vinterdvalen sætter ind.

Til arrangementet er der gratis entré.