bailey jay
 

Jordfaldshuller

Jordfaldshuller

Når man går rundt i landskabet ovenover gruberne, ser man flere steder karakteristiske lavninger i jordoverfladen bl.a. i området lige over hovedindgangen til gruberne. Det skyldes enten, at overjord stedvis er forsvunden ned gennem et hul til en grubegang, eller jordfaldshuller der er opstået ved kolaps af højtliggende grubegange i kalken, så de overliggende materialer er sunket ned. Også i de seneste år er der eksempler på jordfaldshuller, idet der for få år siden skete en sammenstyrtning ved Mønsted Skole. Det blev herved afsløret, at der også er grubegange i dette område. Jordfaldshuller kan også opstå som følge af sammenstyrtninger over hulrum, der naturligt er opstået i kalken som følge af, at nedsivende vand har opløst kalken.

Også i de oplyste grubegange ses dynger af jord og sand, der er faldet ned gennem huller i loftet. Materialerne stammer fra de øvre grubegange som omtalt ovenfor. Er jorden og sandet først nede i grubegangene, finder en del af materialet efterhånden ned i disse dybtliggende grubegange.bailey jay