Jordfaldshuller

Jordfaldshuller

Når man går rundt i landskabet ovenover gruberne, ser man flere steder karakteristiske lavninger i jordoverfladen bl.a. i området lige over hovedindgangen til gruberne. Det skyldes enten, at overjord stedvis er forsvundet ned gennem et hul til en grubegang, eller jordfaldshuller der er opstået ved kollaps af højtliggende grubegange i kalken, så de overliggende materialer er sunket ned. Også i de seneste år er der eksempler på jordfaldshuller, idet der for 30 år siden skete en sammenstyrtning ved Mønsted Skole. Det blev herved afsløret, at der også er grubegange i dette område. Jordfaldshuller kan også opstå som følge af sammenstyrtninger over hulrum, der naturligt er opstået i kalken som følge af, at nedsivende vand har opløst kalken.

Også i de oplyste grubegange ses dynger af jord og sand, der er faldet ned gennem huller i loftet. Materialerne stammer fra de øvre grubegange.