Kalk

Kalk

Over gipshatten findes 100 m skrivekridt (fra den yngste del af Kridttiden) og herover 75 m kalk fra Danien-tiden, som er den ældste del af den Tertiære periode opkaldt efter Danmark. Overfladen af Danienkalken ville her normalt ligge i 4-500 meters dybde, men på grund af salthorsten er den hævet helt op under overfladen. Det er i denne Danienkalk, at Mønsted Kalkgruber er anlagt.

Danienkalken er dannet af kalkskaller fra encellede kalkalger, der svævede rundt i et subtropisk hav for godt 60 millioner år siden. Når organismerne døde, sank deres skaller ned på bunden af havet og her dannede de med tiden et tykt lag kalkslam. Efterhånden som tykkelsen af slamlaget voksede, steg trykket, hvorved vandet nedefra blev presset op gennem og ud af slamlaget. Derved opstod kalken efterhånden som en kompakt og fast bjergart.

I kalken findes der kun få større fossiler. Det skyldes antageligt, at aflejringen af kalkalger er foregået så hurtigt, at der har dannet sig et tykt slamlag, som har været et dårligt miljø for større bundlevende organismer.