Hvad spiser flagermus

Der er rigtigt mange der tror, at flagermus lever af at spise mus. Det er dog en stor misforståelse, da flagermus primært finder føde i små insekter der fanges i luften, herunder eksempelvis myg, biller, natsværmere, men også edderkopper. Når de fanger føden i luften gør de brug bølger (KHz) de udsender, hvorefter de opfanger ekkoet herfra i det nedre øre, og herfra kan de retningsbestemme deres bytte. Langt de fleste arter af flagermus er nemlig meget svagtseende. Derudover spiser nogle flagermus også frugter, blomster og nektar, da nogle arter har specialiseret sig i at slikke nektar ud af blomster med deres lange tunge – hjemme i Danmark spiser flagermusene dog primært insekter. 

 

De forskellige arter af flagermus bruger også forskellige måder at jage på, når de skal indfange deres mad. Nogle arter som brunflagermus og skimmelflagermus jager ofte højt og i et helt frit rum, da de er dårlige til at begå sig, hvis der eksempelvis er dårlig plads mellem træernes grene. Andre arter, som eksempelvis langøret flagermus og frynseflagermus er meget bedre til at jage på steder som krat og mellem tætte træer og grene, og de kan derudover også tilgå insekter der sidder på planter, træer eller mure. Der er også andre arter af flagermus, som kan jage insekter på jorden. Vandflagermus og damflagermus og lignende arter jager som udgangspunkt over vand og tager de fleste af deres bytter fra vandoverfladen. Det er derfor meget forskelligt, hvilke strategier de forskellige arter bruger, når de skal indfange deres bytter – og med over 1000 forskellige arter på verdensplan er der ikke noget at sige til, at ikke alle flagermus jager på samme måde. 

 

Men én ting er helt sikkert, nemlig at fællesnævnere for et godt, dansk flagermusliv er rigeligt med forskellige insekter, da flagermusene er rigtigt glade for insekterne herhjemme i vores tempererede klima.